Forfatterne

Are og Mona Halland

Are Gjertin Urkegjerde Halland (også kjent som «Kjernekaren») er opphavsmannen til kjernemodellen. Han har jobbet med digital strategi, kommunikasjon og design i et kvart århundre og regnes som en nestor innenfor fagfeltene brukertesting, informasjonsarkitektur og innholdsdesign. Fra 2006 til 2018 jobbet han i Netlife Design, der han etablerte kjernemodellen som en hjørnesteinsmetodikk. I 2019 jobbet han i UX- og innovasjonsavdelingen i FINN, før han startet for seg selv som uavhengig rådgiver i 2020.

Mona Sverrbo Halland har tilført de tverrfaglige og relasjonelle aspektene i kjernemodellen. Hun har jobbet med strategi og produktutvikling i over 20 år, med innfallsvinkler fra atferdspsykologi, tjenestedesign, prosessledelse og organisasjonsutvikling. Hun jobbet i Netlife Design fra 2006 til 2013 og har også jobbet i Telenor, Halogen, Direktoratet for e-helse, Mindshift og NAV.

Sammen utgjør de Kjernepar AS, der de leverer kurs, foredrag, fasilitering og rådgivning innenfor temaene brukeropplevelse, innholdsdesign, atferdspsykologi og prosessledelse. De har også et eget sertifiseringskurs i kjernemodellen.

Les mer på kjernepar.no